Проект Закону про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності або її залишків)

Законопроект, пояснительная записка. М.П.

Проект
вноситься народним депутатом України
Кармазіним Ю.А.
(посвідчення №389)

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення
(щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності або її залишків)

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

І. Статтю 245 Кримінального кодексу України (Відомості Верховної Ради України, 2001р., N 25-26, ст.131) викласти в такій редакції:
«Стаття 245. Знищення або пошкодження об'єктів рослинного світу

1. Знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень, іншої природної рослинності, розташованої на земельних ділянках у межах чи за межами населених пунктів, а так само стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення площею більше 1 гектара вогнем чи в інший загальнонебезпезпечний спосіб – караються штрафом від однієї тисячі до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або обмеженням волі на строк від двох до п'яти років, або позбавленням волі на той самий строк з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від одного до двох років або без такого.

2. Ті самі дії, вчинені повторно або якщо вони спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, -
караються штрафом від трьох до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двох до трьох років або без такого.»

ІІ. Внести до Кодексу України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122) такі зміни:

1. Статтю 77-1 викласти у такій редакції:

«Стаття 77-1. Випалювання рослинності або її залишків та опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах

1. Випалюванні рослинності або її залишків та опалого листя у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах, –
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від сорока до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на осіб-підприємців та посадових осіб - від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від ста двадцяті до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб - від двохсот до двохсот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян»

2. Доповнити Кодекс статтями 77-2 та 72-3 в такій редакції:

«Стаття 77-2. Випалювання рослинності або її залишків у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць

1. Випалювання рослинності або її залишків та опалого листя у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, ліній електропередач та зв’язку, а так само навколо них, без дозволу органів державного контролю у галузі охорони навколишнього природного середовища, погодженого із центральним органом виконавчої влади в галузі транспорту, або з порушенням умов такого дозволу, а так само невжиття особою, яка одержала дозвіл на випалювання зазначеної рослинності або її залишків та опалого листя, заходів щодо своєчасного їх гасіння - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб - від трьохсот до шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за такі порушення, - тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від чотирьохсот до вісімсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб - від п’ятисот до тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 77-3. Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю

1. Випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинності або її залишків та опалого листя на земельних і водних ділянках площею до 1 га, а так само невжиття особою, у власності, або користуванні якої знаходяться ці ділянки, заходів щодо недопущення несанкціонованого випалювання іншими особами -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від дев’ятисот до тисячі п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб - від тисячі до тисячі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

2. Ті самі дії, вчинені повторно, або в межах територій та об'єктів природно-заповідного фонду, -
тягнуть за собою накладення штрафу на громадян від тисячі п’ятисот до тисячі дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб - від тисячі семисот до двох тисяч двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»

3. Статтю 223 викласти в такій редакції:

«Стаття 223. Органи державного пожежного нагляду
Органи державного пожежного нагляду розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, невиконанням приписів та постанов посадових осіб органів державного пожежного нагляду (статті 77-1 – 77-3, 120, 175, 188-8).

Від імені органів державного пожежного нагляду розглядати справи про адміністративні правопорушення і накладати адміністративні стягнення мають право:

1) головні державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду та їх заступники - штраф на громадян до тисячі дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, і на фізичних осіб-підприємців та посадових осіб - до двох тисяч ддвохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

1-1) старші державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на громадян до тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

2) головні державні інспектори з пожежного нагляду місцевих органів державного пожежного нагляду, державні інспектори з пожежного нагляду центрального та територіальних органів державного пожежного нагляду - штраф на громадян до тисячі семисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до тисячі дев’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;

3) державні інспектори з пожежного нагляду - штраф на громадян до тисячі шестисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на посадових осіб - до тисячі восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

4. У статті 224:

1) частину першу викласти в такій редакції:

«Органи залізничного транспорту розглядають справи про такі адміністративні правопорушення: про випалювання рослинності або її залишків у смугах відводу залізниць, порушення правил користування засобами цього транспорту, правил щодо охорони порядку та безпеки руху, правил, спрямованих на забезпечення схоронності вантажів на залізничному транспорті, правил пожежної безпеки на залізничному транспорті (статті 77-2, 109, 110, частина перша статті 120, частина перша статті 133, частина перша статті 134, частини перша і третя статті 135, стаття 136).»;

2) абзац третій частини другої викласти в такій редакції:

«контролери-ревізори пасажирських поїздів, ревізори по контролю доходів, дорожні майстри, начальники дистанцій колії, начальники дистанцій сигналізації та зв`язку, начальники дистанцій захисних лісонасаджень, інженери з охорони і захисту лісу, начальники виробничих дільниць дистанцій захисних лісонасаджень, майстри лісу;»;

3) доповнити статтю частиною четвертою такого змісту:

«Розмір штрафу, що накладається начальниками дистанцій захисних лісонасаджень інженерами з охорони і захисту лісу, начальниками виробничих дільниць дистанцій захисних лісонасаджень, майстрами лісу, не може перевищувати тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян.».

5. У статті 236:

1) частину першу викласти в такій редакції:

«Органи, установи та заклади державної санітарно-епідеміологічної служби розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням державних санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм (стаття 42), а також про адміністративні правопорушення, передбачені частиною другою статті 41, статтями 77-1, 78, 80 - 83, 90-1, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), та статтею 188-11 цього Кодексу.»;

2) пункт другий частини другої викласти в такій редакції:

«2) лікарі-гігієністи, лікарі-епідеміологи органів, установ і закладів державної санітарно-епідеміологічної служби - щодо адміністративних правопорушень, передбачених частиною другою статті 41, а також статтями 42, 77-1, 78, 80 - 83, 95, 167, 168-1, 170 (коли вони є порушеннями санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм).».

6. Частину першу статті 238-1 викласти в такій редакції:

«Органи державного контролю за використанням та охороною земель розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з порушенням законодавства у сфері використання та охорони земель та передбачені статтями 52-56, 77-3, та 188-5 цього Кодексу (крім порушень норм щодо охорони екології, природних ресурсів, санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та випалювання рослинності або її залишків у смугах відводу залізниць).».

7. У статті 242-1:

1) частину першу викласти в такій редакції:

«Органи спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52-55, 57 - 74, 76 - 77-3, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, випалювання рослинності або її залишків у смугах відводу залізниць), статтями 78-1 - 79-1 та статтями 80-83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частинами першою та третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153, статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5.»;

2) пункт 1 частини другої викласти в такій редакції:

«1) за адміністративні правопорушення, передбачені статтями 47 - 50, 52- 55, 57 - 74, 76 - 77-3, статтею 78 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, випалювання рослинності або її залишків у смугах відводу залізниць), статтями 78-1 - 79-1 та статтями 80-83 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм, а також перевищення нормативів вмісту забруднюючих речовин у відпрацьованих газах транспортних засобів), частинами першою та третьою статті 85, статтями 86-1, 87, статтею 89 (щодо диких тварин), статтею 90-1 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм), статтями 91-1 - 91-4, статтею 95 (крім порушень санітарно-гігієнічних і санітарно-протиепідемічних правил і норм та норм ядерної безпеки), статтею 153 (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки), статтею 167 (щодо реалізації нафтопродуктів, екологічні показники яких не відповідають вимогам стандартів, норм та правил) і статтею 188-5 (щодо вимог з охорони навколишнього природного середовища, використання природних ресурсів і радіаційної безпеки) цього Кодексу, - Головний державний інспектор України з охорони навколишнього природного середовища та його заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя та їх заступники, головні державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища Чорного, Азовського морів та їх заступники, старші державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища, державні інспектори з охорони навколишнього природного середовища.».

8. Частину першу статті 244 викласти в такій редакції:

«Органи Міністерства аграрної політики України розглядають справи про адміністративні правопорушення, пов'язані з випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, або її залишків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення площею до 1 га (стаття 77-3), порушенням правил технічної експлуатації самохідних сільськогосподарських машин і правил техніки безпеки під час їх експлуатації (стаття 108).».

9. У статті 255:
1) пункт 10 викласти в такій редакції:
«10) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян (статті 77-1 – 77-3, 120, 175, 188-8);»;
2) пункт 14 викласти в такій редакції:
«14) посадові особи органів внутрішніх справ, частина перша статті 59 (про правопорушення, вчинені в межах санітарних зон, джерел водопостачання), частина перша статті 61 (щодо пошкодження водогосподарських споруд і пристроїв), статті 77-1 – 77-3 (щодо випалювання рослинності або її залишків);».

ІІ. Прикінцеві положення

1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного після його опублікування.

2. Кабінету Міністрів України вжити заходів щодо приведення нормативно-правових актів, що випливають із цього Закону, у відповідність із цим Законом.

Голова Верховної Ради
України

Пояснювальна записка
до проекту Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності або її залишків)»

1. Обґрунтування необхідності прийняття акту

Необхідність прийняття проекту викликана відсутністю реальних важелів впливу на правопорушників, які випалюють стерню, луки, пасовища, ділянки зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинність або її залишків та опале листя у смугах відводу автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насаджень та газонів у населених пунктах.

Ігнорування вищенаведених чинних норм закону щодо відповідальності за випалювання рослинності або її залишків викликано різними причинами, з яких основні, це:

1.Низький рівень санкцій, внаслідок чого, на думку деяких землекористувачів, іноді дешевше, якщо все ж таки навіть протокол про правопорушення і буде складений, сплатити штраф, ніж переорати стерню, вивозити і переробляти рослинність, її залишки та опале листя.

2. Відсутність фізичної можливості реально впливати на правопорушників, оскільки різко звужене коло органів, посадові особи яких можуть впливати на порушників. На селі, де, як правило, постійно спалюють стерню та луки, практично відсутні представники органів спеціально уповноваженого центрального органу виконавчої влади у галузі екології та природних ресурсів України. Не вистачає таких представників і у містах, де найбільш поширені випадки спалювання опалого листя. У той же час, не мають права складати протоколи на правопорушників, наприклад:

1) посадові особи СЕС, хоча спалювання – це, в принципі, порушення санітарно-гігієнічних правил і норм;

2) працівники відомчої, сільської пожежної охорони та члени добровільних пожежних дружин (команд), протипожежних об'єднань громадян, хоча внаслідок саме таких випалювань і виникають величезні пожежі, які призводять не тільки до нанесення шкоди землі чи інші природним ресурсам, але й загибелі людей і пошкодженню їхнього майна;

3) посадові особи органів залізничного транспорту, в зв’язку з випалюванням рослинності або її залишків у смугах відводу залізниць, або навколо них, від яких захисні смуги залізниці несуть величезні збитки

4) посадові особи органів Міністерства аграрної політики України. Це при тому, що випалювання стерні, луків, пасовищ, ділянок із степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, або її залишків наносять шкоду землі, і сільськогосподарському виробництву в цілому.

Окрім того, чинні норми передбачають відповідальність лише за «знищення або пошкодження лісових масивів, зелених насаджень навколо населених пунктів, вздовж залізниць, а також стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом» .

У законодавстві не визначено поняття «навколо населених пунктів», і тому можуть виникати суперечки, щодо визначення, на якій відстані від населеного пункту повинні знаходитись лісовий масив чи насадження, аби вони вважалися такими, що розташовані саме «навколо населених пунктів».

Так, оскільки, чинне законодавство (наказ Мінбуду України від 10.04.2006 № 105. Правила «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень у населених пунктах України») передбачає, що «зелені насадження - деревна, чагарникова, квіткова та трав'яна рослинність природного і штучного походження на визначеній території населеного пункту», то можуть виникати суперечки, чи можна вважати зеленими насадженнями водно-болотну та іншу не перелічену у вищенаведеному наказі природну рослинність, які знаходяться не безпосередньо «навколо населених пунктів», а набагато далі, за межами населених пунктів чи взятих під охорону держави територій і об'єктів природно-заповідного фонду, лісових масивів тощо, і як бути, якщо знищуються лісові масиви в межах населених пунктів, як от, наприклад, у межах міста Києва.

2. Цілі і завдання законопроекту

Проект Закону України «Про внесення змін до Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення (щодо посилення відповідальності за випалювання рослинності або її залишків)» розроблено з метою надання реальних важелів впливу на правопорушників, які випалюють стерню, луки, пасовища, ділянки зі степовою, водно-болотною та іншою природною рослинністю, рослинність або її залишків та опале листя в смугах відводу захисних лісонасаджень автомобільних доріг і залізниць, у парках, інших зелених насадженнях та газонів у населених пунктах і введення ефективної економічної мотивації не здійснювати правопорушення, відповідальність за які передбачена цими статтями Кодексу України про адміністративні правопорушення.

3. Загальна характеристика і основні положення акту

Пропонується розширити коло осіб, які мали б право контролювати дотримання вимог цього закону і оперативно, відповідно до своєї компетенції, складати протоколи щодо правопорушень, передбачених відповідними статтями.

З цією метою пропонується введення 3 статей (77-1, 77-2, 77-3) до Кодексу України про адміністративні правопорушення, за дотриманням вимог яких мали б відповідати органи, до компетенції яких і відносяться ці питання, а також зміни до Кримінального кодексу України (ст. 245). З метою встановлення адекватного реагування на ці правопорушення, пропонується економічними і організаційними важелями мотивувати певних посадових осіб, дотримуватися вимог закону, а саме:

1. Підняти розмір санкцій за випалювання стерні та листя і нанесення шкоди родючому шару землі, урахувавши загальну тенденцію до росту санкції.

2. Надати повноваження посадових осіб, які розглядають справи про ці адміністративні правопорушення максимальній кількості осіб, що відповідають за ці питання: залізничникам, представникам Міністерства аграрної політики України, СЕС, пожежникам тощо, точно визначивши при цьому особливості їхнього втручання.

3. Декриміналізувати відповідальність за знищення або пошкодження стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на земельних ділянках сільськогосподарського призначення, розмір яких є менше 1 га, оскільки більшості власників землі належать ділянки саме такого розміру, а натомість, пропонується збільшення економічних санкцій за ці дії для власників таких ділянок іншим проектом змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, і в. ділянок більшого розміру;

4. Збільшити штрафні санкції за знищення або пошкодження вогнем чи іншим загальнонебезпечним способом стерні, сухих дикоростучих трав, рослинності або її залишків на землях сільськогосподарського призначення, розмір яких є більшою, ніж 1 га, та ввести позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк від одного року до двох років, оскільки саме посадові особи агропідприємств, або особи, у власності, або користуванні яких знаходяться земельні ділянки сільськогосподарського призначення площею понад 1 га, навмисно, з метою економії коштів, не вживають необхідних заходів по своєчасній переробці, утилізації або вивезенню залишків рослинності та\або недопущенню випалювання їх іншими особами, та\або забезпеченню здійснення заходів щодо їхнього своєчасного гасіння;

5. Посилити відповідальність за ті самі дії, якщо вони вчинені повторно, або спричинили загибель людей, масову загибель тварин або інші тяжкі наслідки, збільшивши санкції й встановивши, що це карається штрафом від трьох тисяч до п’яти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, позбавленням волі на строк від п'яти до десяти років, і позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк від двух до трьох років.

4. Стан нормативно-правової бази

У даній сфері правового регулювання діють Конституція України, Кодекс України про адміністративні правопорушення, Кримінальний кодекс України.

Прийняття даного проекту Закону не тягне за собою необхідності внесення змін до інших законів України.

5. Фінансово-економічне обґрунтування

Законопроект не потребує додаткових видатків з Державного бюджету України на його впровадження, і тому не потребує фінансово-економічних розрахунків.

6. Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття акту

Прийняття законопроекту буде сприяти раціональному використанню й охороні земельних ресурсів, створенню більш ефективного механізму щодо припинення порушень вимог законодавства та усунення їхніх негативних наслідків.

Підняття санкцій примусить не спалювати солому та рослинність, що залишається після збирання врожаю, а збирати й вивозити їх для подальшої переробки, у тому числі, і для подальшого спалювання їх у спеціальних печах. Це зараз почали практикувати у Вінницькій області, і економити кошти на опалення об'єктів соцкультпобуту та підвищувати рівень якості життя в селищній місцевості.

Збір і вивезення соломи та рослинності, яка залишається після збирання врожаю, дасть можливість спалювати їх в спеціальних печах. Це вже зараз почали практикувати у Вінницькій області, і економити кошти на опалення об'єктів соцкультпобуту та підвищувати рівень якості життя у селищній місцевості.

Крім того, відсутність спалювання стерні зменшить шкоду, яка наноситься родючому шару землі, електричним мережам та мережам зв'язку

Таким чином, економічна складова введених санкцій призведе до різкого зменшення витрат державних органів на здійснення контролю за дотриманням вимог цього закону, відновленню якості земель, зменшенню витрат на гасіння пожеж та підвищенню енергонезалежності держави.

Народний депутат України Ю.А. КАРМАЗІН
(посвідчення № 389)

 

 

 

Останні коментарі

Оформлення лісгоспів (Каталог 2016 року)

Сайти лісової галузі

Пошук

Вхід

bigmir)net TOP 100 службы мониторинга серверов Яндекс.Метрика Разработка сайта