Наши публикации

Лісовий сектор Угорщини, Словакії і Чехії: основні напрямки розвитку

За минуле десятиліття колишні соціалістичні країни набули значного досвіду у реформуванні лісового сектору. Причому досвіду як позитивного, так і негативного. Його аналіз допоможе українським лісівникам уникнути помилок у процесі інституціональної та законодавчої реформи. В основу запропонованої Вашій увазі роботи покладено документи, отримані в ході навчальної поїздки українських фахівців до Угорщини, Словаччини і Чехії, здійсненої в квітні 2002 року в рамках українсько-шведського проекту.

Особливості лісового фонду Державного комітету лісового господарства України

Проаналізовано лісовий фонд Державного комітету лісового господарства України, показані його особливості в породному, віковому і типологічному аспектах, охарактеризовано походження і продуктивність лісів за породами. Рекомендовано використати результати роботи при формуванні лісової політики України і в учбовому процесі.

Щодо лісовідновлення та лісорозведення в Україні

Ліси України мають важливе значення не тільки як джерело поновлюваних ресурсів, але і як компонент біосфери, що виконує різноманітні захисні та соціальні функції. Проте тільки стійкі насадження можуть виконувати ці функції в повній мірі.

Лесное хозяйство и институциональная структура лесного сектора Чешской республики

Необходимым условием устойчивого и поступательного развития лесного сектора Украины является изучение опыта ведения лесного хозяйства и реформирования институ-циональной структуры лесного сектора европейских стран. Этой статьей мы начинаем публикацию подборки материалов, посвященных данному вопросу. В основу предлагае-мой Вашему вниманию работы легли документы, полученные в ходе учебной поездки украинских специалистов в Чехию, осуществленной в апреле 2002 года в рамках украин-ско-шведского проекта "Стратегический план развития лесного сектора Украины".

Зміна віку стиглості деревостану - шлях оптимізації вікової структури лісів і розміру лісокористуван

Діюча в Україні система регулювання лісокористування практично повністю успадкована з часів планово-розподільчої економіки СРСР. Це стосується віків стиглості, віків рубок і оборотів господарства, методів розрахунків об’єму лісокористування, принципів організації господарських одиниць, законодавчого обмеження на експлуатацію лісів. В умовах ринкової економіки до вказаних компонентів слід додати ще один важливий комплексний фактор - рентабельність лісозаготівель, який залежить від попиту і цін на сортименти які заготовляються, умов заготівлі і вивозки деревини та ряду інших обставин.

Перспектива сертифікації лісів України

В умовах сучасної України до сертифікації слід відноситися прагматично, роздивляючись її перш за все як засіб підвищення конкурентноздатності лісопродукції, а вже потім як засіб покращення іміджу і поштовх до отримання нових знань.

Про ключові поняття лісового законодавства України.

Лісове законодавство будь-якої країни базується на фундаменті, в основі якого лежить обмежене число ключових понять. Деякі з них загальновживані і присутні в лісових законах усіх країн (поняття про ліс, лісову власність), деякі характерні для країн з перехідною економікою (поняття про лісовий фонд, про ліс як природний ресурс, про постійне і тимчасове користування), а деякі унікальні (приміром, поняття про рубки, пов'язані з веденням лісового господарства). Набір і національне трактування основних термінів багато в чому визначають сферу дії, зміст і якість лісового законодавства. У цьому зв'язку, на початку нового витка законодавчої реформи, що розпочався із прийняттям Земельного Кодексу (ЗК), доцільно повернутися до аналізу деяких понять, що лежать в основі лісового законодавства України, оцінити наслідки того чи іншого їхнього трактування, внести необхідні корективи.

Роль і місце сертифікації лісів у системі ведення лісового господарства в Україні

Слід визнати, що більшість працівників лісового господарства країни не стикаються з необхідністю сертифікації лісів (в загальновизнаному розумінні цього поняття) в своїй практичній діяльності. Багато просто не знають, що це таке. Вивчення перспектив сертификації лісів України було розпочато тільки в 1998 році в рамках українсько-шведського проекту. В 2000 і 2001 рр. подібні работи почали проводити в наукових (УкрНДІЛГА) і учбових (НАУ) організаціях лісового профілю. Проведення міжнародної конференції, де вперше будуть розглянуті проблеми сертификації лісів, явиться значним кроком вперед у цьому напрямку. Виходячи з цього, вваажаємо за доцільне викласти власне бачення даної проблеми.

Международная лесная политика

Идея о возможности развития межнанациональной лесной политики и механизмов их координации возникла на конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNCED) в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Конференцией были приняты так называемые "Лесные принципы" и программа борьбы с обезлесниванием. Наряду с проблемами производства древесины, рассматривающихся в контексте развития сельских районов, занятости населения, развития рынков и торговли круглым лесом, важное значение приобрели проблемы сохранения биоразнообразия, круговорот углерода, состояние лесов, растительного покрова и землепользования. Таким образом, получили развитие все более серьезные требования к устойчивому лесному хозяйству.

Земельне vs лісового права

Земельні відносини у новому Земельному кодексі розглядаються як суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею . Однак буде скоріше рефлексивно, чим логічно, за аналогією означити "лісові відносини". Виявляється, жоден лісовий закон Європи (окрім Російської Федерації) нині не оперує таким поняттям. Без означення вживає термін "лісові відносини" і чинний Лісовий кодекс [4]. Отже, питання щодо змісту лісових відносин не є риторичним.

Останні коментарі

Оформлення лісгоспів (Каталог 2016 року)

Сайти лісової галузі

Пошук

Вхід

bigmir)net TOP 100 службы мониторинга серверов Яндекс.Метрика Разработка сайта