Наши публикации

Роль і місце сертифікації лісів у системі ведення лісового господарства в Україні

Слід визнати, що більшість працівників лісового господарства країни не стикаються з необхідністю сертифікації лісів (в загальновизнаному розумінні цього поняття) в своїй практичній діяльності. Багато просто не знають, що це таке. Вивчення перспектив сертификації лісів України було розпочато тільки в 1998 році в рамках українсько-шведського проекту. В 2000 і 2001 рр. подібні работи почали проводити в наукових (УкрНДІЛГА) і учбових (НАУ) організаціях лісового профілю. Проведення міжнародної конференції, де вперше будуть розглянуті проблеми сертификації лісів, явиться значним кроком вперед у цьому напрямку. Виходячи з цього, вваажаємо за доцільне викласти власне бачення даної проблеми.

Международная лесная политика

Идея о возможности развития межнанациональной лесной политики и механизмов их координации возникла на конференции Организации Объединенных Наций по окружающей среде (UNCED) в Рио-де-Жанейро в 1992 году. Конференцией были приняты так называемые "Лесные принципы" и программа борьбы с обезлесниванием. Наряду с проблемами производства древесины, рассматривающихся в контексте развития сельских районов, занятости населения, развития рынков и торговли круглым лесом, важное значение приобрели проблемы сохранения биоразнообразия, круговорот углерода, состояние лесов, растительного покрова и землепользования. Таким образом, получили развитие все более серьезные требования к устойчивому лесному хозяйству.

Земельне vs лісового права

Земельні відносини у новому Земельному кодексі розглядаються як суспільні відносини щодо володіння, користування і розпорядження землею . Однак буде скоріше рефлексивно, чим логічно, за аналогією означити "лісові відносини". Виявляється, жоден лісовий закон Європи (окрім Російської Федерації) нині не оперує таким поняттям. Без означення вживає термін "лісові відносини" і чинний Лісовий кодекс [4]. Отже, питання щодо змісту лісових відносин не є риторичним.

Основные результаты и тенденции развития лесного сектора Украины в 1991-2000 годах

Для того, чтобы лучше понять круг задач, стоящих перед лесным сектором Украины и найти эффективные пути их решения, необходимо опираться на ясное представление о положении дел в секторе и основных тенденциях его развития.

Про експорт деревини і лісопродукції з території України

В умовах планової економіки Радянського Союзу потреби України у деревині і продуктах її переробки у значній мірі задовольнялись за рахунок лісових ресурсів Росії та Білорусі. Поставка деревини споживачам здійснювалась згідно з плановими завданнями по фіксованим цінам, рівень яких не виражав її фактичної вартості. Внутрішній ринок деревини практично був відсутній. Експорт здійснювався централізованою організацією союзного підпорядкування.

Стратегія лісокористування: реалії та потенційні можливості

Загальновизнано, що ефективне планування лісогосподарської діяльності має охоплювати як мінімум один повний цикл виробництва. Розроблено багато комп’ютеризованих моделей і систем, які дозволяють генерувати і порівнювати довгострокові сценарії лісокористування і пов’язане з ними відтворення лісів. Однак в Україні вони поки що не знайшли застосування. В зв’язку з цим прогноз і аналіз довгострокової динаміки лісового фонду України при реалізації різних стратегій лісокористування є актуальним завданням.

Оформлення лісгоспів (Каталог 2016 року)

Сайти лісової галузі

Пошук

Вхід

bigmir)net TOP 100 службы мониторинга серверов Яндекс.Метрика Разработка сайта